SPOLNING • SLAMSUGNING • FILMNING • RELINING

Snabb och effektiv slamsugning i Göteborg

Vi genomför snabb och smidig slamsugning, både akut och som förebyggande insats.

Vi har rätt utrustning för att slamsuga alla typer av slam, sediment och blöta material. Vi har erfarenhet av att arbeta bland annat med brunnar, pumpgropar, septiktankar, ledningssystem, industrislam och olje- och fettavskiljare. Efter vi har genomfört slamsugningen så fraktar vi slammet till en anläggning som tar hand om det på ett miljövänligt sätt.

Det bästa sättet att undvika stopp och avloppsproblem är att genomföra regelbundna slamsugningar. Avloppsakuten finns också tillgänglig för kontinuerliga rörtjänster, så mycket och så ofta som du behöver.

Avloppsakuten bild på rör