SPOLNING • SLAMSUGNING • FILMNING • RELINING

Rotskärning, beläggningsskärning och fräsning i Göteborg

De svåraste stoppen kräver de tuffaste metoderna.

Rörledningar kan drabbas av mycket svåra stopp. De kan bli igentäppta på grund av rotinträngning från träd och buskar eller täppas igen av betong, flytspackel, kaustiksoda, rost eller andra hårda ämnen.

För att åtgärda de här problemen genomför vi en rot-, beläggningsskärning eller fräsning. Då går vi in i ledningen med mekaniska verktyg som är utrustade med skärhuvud och vattenpump med högt tryck. På så sätt kan vi rensa och spola bort även de svåraste materialen ur ledningen.

Ring oss för en lösning på de svåraste stoppen. Tel: 0735 - 25 26 97

Avloppsakuten bild på rör