SPOLNING • SLAMSUGNING • FILMNING • RELINING

Relining / Rörinfodring i Göteborg

Avloppsakuten gör snabba insatser för att reparera slitna och trasiga rör.

Relining, eller rörinfodring på svenska, är ett sätt att renovera rörledningar till ett nära perfekt skick. Metoden går ut på att man går ner i de befintliga rören med speciell utrustning och täcker insidan av ledningen med ett lager av tålig plast.

En korrekt utförd relining innebär en dramatisk förlängning på rörens funktion, kvalitet och livslängd. Det betyder att man på ett snabbt och billigt sätt får fungerande rör och avlopp, utan att behöva schakta, riva, och byta ut rören via ett stambyte.

Avloppsakuten bild på rör